<h1>Surowce</h1>

Surowce

    

     Obecnie mielimy następujące zboża: żyto, pszenicę, orkisz i grykę. Przemiał jest tradycyjny na kamieniach młyńskich.

     Surowce dostarczane do młyna pochodzą wyłącznie z atestowanych ekologicznych upraw, wolnych od chemii rolnej. Energia wykorzystywana w zakładzie pochodzi z odnawialnego źródła, tj. turbiny wodnej.

     Surowce transportowane są do młyna pojazdami przystosowanymi do przewożenia zboża - muszą one spełniać   warunki higieniczno - sanitarne, a wcześniej nie powinny być wożone środki chemiczne. Osoba odpowiedzialna za czystość środka transportusystemu musi zgłosić pisemną deklaracje o tym fakcie. Przyjęte surowce waży się oraz bada organoleptycznie i analitycznie. Sprawdzana jest dokumentacja: aktualny ekologiczny atest i stan środka transportowego. Jeśli nie ma zastrzeżeń  zboże kierowane jest do przechowalni.

       Do przemiału razowego na kamieniach młyńskich zboże powinno mieć wilgotność ok. 14%. Gdy wartość ta jest przekroczona, wykonuje się dosuszanie ziarna za pomocą ciepłego powietrza. Tak przygotowane zboże kieruje się do zbiorników typu BIN o pojemności 20 – 25 ton. Jeden przeznaczony jest do przechowywania pszenicy, drugi zaś do żyta. W młynie znajdują się również 3 zbiorniki technologiczne o niewielkiej pojemności, wykonane z drewna. Gdy ich pojemność okazuje się zbyt mała, suche zboże przechowuje się w workach umieszczonych na paletach typu EURO.